O Firmie

Historia Młyna sięga 1594 roku, kiedy to przy Potoku Oliwskim funkcjonował zakład zajmujący się filcowaniem sukna, czyli folusz. Kilkanaście lat później, w 1614 roku zakon Cystersów przekształcił go w zbożowy młyn wodny. Tu zaczyna się historia naszego Młyna, zwanego obecnie Młynem Oliwskim.

Przez ponad dwa wieki Młyn funkcjonował według tych samych, tradycyjnych metod przemiału mąki. Aż do XIX wieku, kiedy zawitały do nas zdobycze rewolucji przemysłowej. W 1874 roku Młyn odkupił od cystersów Julius Dahlmann, który gruntownie go zmodernizował i rozbudował. Pojawiły się stalowe walce, zwane mlewnikami, magazyny, dom dla robotników, stajnia oraz willa zarządcy Młyna. I tak nasza mała historia splotła się z wielką historią ludzkości.


Minęły kolejne lata. Świat zmienił się nie do poznania, ale te same stalowe walce, pieczołowicie odrestaurowane, nadal pracują w naszym Młynie. Czujemy dumę i radość, że możemy kontynuować wielką rzemieślniczą tradycję. Każdego dnia piszemy dalszy ciąg tej historii, dzięki żyjącym i pracującym tutaj ludziom. Historii, która kołem młyńskim się toczy…

  


Dzisiaj Młyn Oliwski to najstarszy na Pomorzu młyn funkcjonujący od 1614 roku. Tak samo jak 400 lat temu, wciąż oferujemy doskonałą obsługę i sprawdzony produkt. Stale uczymy się i rozwijamy. Pamiętając o tradycji, patrzymy daleko w przód.

@mlynoliwski