Wczytuję dane...
Koszt wysyłki od: 10.00 PLN
15,00 PLN

NAZWA PRODUKTU:

CZTEROBORAN SODU DZIESIĘCIOWODNY

BORAKS

MASA NETTO:

1kg

SKŁADNIKI: 

Czteroboran Sodu Dziesięciowodny (Boraks) 

DODATKOWE INFORMACJE

dystrybutor: Młyn Oliwski Sp. z o.o. ul. Spacerowa 18, 80-330 Gdańsk

Producent: PPH Stanlab Sp. z o.o.

OPIS PRODUKTU:

Czteroboran sodu dziesięciowodny - tzw. BORAKS, BORAX, DWUSODU CZTEROBORAN DZIESIĘCIOWODNY to związek boru oraz nieorganiczny związek chemiczny rozpuszczalny w wodzie, o szerokim zastosowaniu stosowany w produkcji przemysłowej m.in. ceramiki, detergentów, szkła borokrzemowego, włókien. szklanych izolacyjnych. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.


 • Zawartość głównego składnika: 99,9%
 • Postać: biały proszek
 • Wzór chemiczny: Na2B4O7*10H2O
 • Numer CAS: 1303-96-4
 • Numer WE: 215-540-4
 • PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO

Rodzaj zagrożenia:


 • Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • Działa drażniąco na oczy.

Środki ostrożności:


 • Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
 • Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Przechowywać pod zamknięciem.

Pakowanie produktu:


 • Stojące opakowanie z zamknięciem ułatwia przechowywanie po otwarciu. Specjalnie zaprojektowane opakowanie o wysokiej barierowości odporne na działanie czynników zewnętrznych.